Pravidla a podmínky pro přijetí díla do soutěže Mladí designéři 2017

Pořadatel soutěže

ŠKODA AUTO a.s. se sídlem
tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČO: 00177041,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332.

Název soutěže

Mladí designéři 2017

Téma soutěže

„Chytré autíčko“ budoucnosti.
Doba se rychle vyvíjí a s heslem „SIMPLY CLEVER“ chceme děti oslovit, aby nás inspirovaly, jak by mohlo vypadat „Chytré autíčko“ budoucnosti. Základní školy by měly sestavit tým dětí, které by chytré autíčko nakreslily nebo postavily, ale vytvořily by k němu také příběh. Autíčko a jeho příběh by měly být zobrazeny ve formě 2D nebo 3D bez omezení velikosti (technika je libovolná).

Účastník soutěže

První stupeň základních škol, které mají sídlo a provozovnu na území ČR.

Maximální počet zapojených dětí

Bez omezení (minimálně 2 na tým)

Podávání přihlášek

01. 09. 2017 - 31. 10. 2017
UPOZORNĚNÍ: přihlášky doručené pořadateli po 31. 10. 2017 nebudou přijaty do soutěže. Za doručení pořadateli je považováno nahrání díla na portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz včetně zaslání podepsaného souhlasu s užitím kolektivního díla.

Soutěžní kategorie pro všechny díla

Cena veřejnosti - obrázek (2D dílo)
Cena veřejnosti - model (3D dílo)
Cena poroty Designu ŠKODA AUTO

Podmínky účasti pro obrázek - 2D dílo

 1. Dílo na výkresu bez omezení velikosti.
 2. Dílo musí být barevné včetně pozadí.
 3. „Chytré autíčko“ budoucnosti může být v rámci díla vyobrazeno i několikrát.
 4. Libovolné použití výtvarných prostředků – pastelky, fixy, vodové barvy atd. (výtvarné práce s použitím počítačové grafiky, koláže či jinak počítačově upravené budou ze soutěže vyloučeny).
 5. Na tvorbě díla se musí podílet minimálně 2 žáci navštěvující účastnickou základní školu (doporučení: zapojit do projektu více dětí) pod vedením vedoucího projektu – kontaktní osoby uvedené v přihlášce, přičemž tato kontaktní osoba musí ke dni podání přihlášky dosáhnout věku 18 let a být zároveň zaměstnancem účastnické základní školy.
 6. Řádně vyplněná přihláška podepsaná osobou oprávněnou jednat za základní školu včetně souhlasu s užitím kolektivního díla vytvořeného za účelem účasti základní školy v soutěži Mladí designéři 2017 (dále jen „souhlas s užitím kolektivního díla“), pořádané pořadatelem.
 7. Zaslání díla (max. 1 fotografie) a řádně vyplněné přihlášky přes portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz, včetně podepsaného souhlasu s užitím kolektivního díla, a to ve stanoveném termínu.

Podmínky účasti pro model - 3D dílo

 1. Maximální doporučovaná velikosti 50x50cm.
 2. Dílo musí být barevné.
 3. Libovolné použití výtvarných prostředků – karton, papír, látka, pastelky, fixy, vodové barvy atd.
 4. Na tvorbě díla se musí podílet minimálně 2 žáci navštěvující účastnickou základní školu (doporučení: zapojit do projektu více dětí) pod vedením vedoucího projektu – kontaktní osoby uvedené v přihlášce, přičemž tato kontaktní osoba musí ke dni podání přihlášky dosáhnout věku 18 let a být zároveň zaměstnancem účastnické základní školy.
 5. Řádně vyplněná přihláška podepsaná osobou oprávněnou jednat za základní školu včetně souhlasu s užitím kolektivního díla vytvořeného za účelem účasti základní školy v soutěži Mladí designéři 2017 (dále jen „souhlas s užitím kolektivního díla“), pořádané pořadatelem.
 6. Zaslání díla (max. 6 fotografií) a řádně vyplněné přihlášky přes portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz, včetně podepsaného souhlasu s užitím kolektivního díla, a to ve stanoveném termínu.

Hodnocení projektů

Výtvarná 2D i 3D díla budou posuzována veřejností v rámci online hlasování na portále www.mladidesigneri.skoda-auto.cz. Vítězem v kategorii Cena veřejnosti – obrázek (2D dílo) se stane po schválení komise ŠKODA AUTO a.s. obrázek, který získá největší počet hlasů veřejnosti. Vítězem v kategorii Cena veřejnosti – model (3D dílo) se stane po schválení komise ŠKODA AUTO a.s. model, který získá největší počet hlasů veřejnosti. Vítězem třetí, speciální kategorie - Cena poroty Designu ŠKODA AUTO se stane dílo (obrázek nebo model), které získá největší počet hlasů v komisi složené ze zástupců společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Ceny pro vítěze

Finanční poukaz na výtvarné pomůcky v hodnotě 30 000 Kč a hodnotné ceny. Účast dětí z vítězného týmu ze základní školy na slavnostním vyhlášení (doprava na slavnostní vyhlášení bude zajištěna organizátorem).

Oznámení o výsledcích soutěže

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce www.mladidesigneri.skoda-auto.cz, po slavnostním vyhlášení, které se bude konat na konci listopadu 2017. Všichni účastníci soutěže budou informováni pořadatelem soutěže o výsledcích prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v přihlášce.

Další podmínky

 1. Účastník soutěže neplatí žádné registrační poplatky.
 2. Každý účastník soutěže si hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži sám.
 3. Zasláním přihlášky vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se e plnit.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit základní školy se sídlem a provozovnou na území České republiky.
 5. Do soutěže se mohou přihlásit všechny typy škol (státní, soukromé, obecní).
 6. Přihlášky musí být pro zařazení do soutěže doručeny nejpozději 31. 10. 2017. Za doručení pořadateli je považováno nahrání díla na portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz včetně zaslání podepsaného souhlasu s užitím kolektivního díla. V případě, že přihláška bude doručena po daném termínu, nebude zařazena do soutěže. V případě podezření ze zneužití jiného konceptu nebo nepravdivého vyplnění přihlášky bude daná přihláškavyřazena ze soutěže.
 7. Děti zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s. se mohou podílet na tvorbě díla.
 8. V případě umístění soutěžního díla na vítězných příčkách vyžádáme zapůjčení tohoto díla pro/na slavnostní vyhlášení.
 9. Doručením, respektive zasláním na portál www.mladidesigneri.skoda-auto.cz nabývá pořadatel vlastnické právo ke konceptu a fotografiím díla. Faktickým doručením do sféry pořadatele pak získává pořadatel vlastnická práva k originálu díla.
 10. Účast dítěte, které se podílelo na tvorbě díla, a účast doprovázející osoby na slavnostním vyhlášení je podmíněna udělením souhlasu se zachycením podoby dítěte ze strany zákonných zástupců dítěte, jakož i souhlasem se zachycením podoby doprovázející osoby. Vzorový dokument o udělení souhlasu bude zaslán e-mailem účastníkovi.
 11. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.
 12. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
 14. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry ani vymáhání výher právní cestou nejsou možné.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách pořadatele.
 16. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani nárokovat v alternativní podobě.
Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
OK Více informací